Trzy majowe dni 2023 bez wątpienia przejdą do historii naszej szkoły. Wszystko za sprawą pierwszego w dziejach Społecznej Szkoły Podstawowej egzaminu ósmoklasisty. 

Do zmagań z językiem polskim, matematyką oraz językiem angielskim przystąpiło w sumie dwadzieścioro pięcioro uczniów.

O tym jak spisali się na pierwszym ważnym życiowym egzaminie, uczniowie z klas VIIIa i VIIIb  dowiedzą się 3 lipca, kiedy to Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminu.