Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie

ul. Garncarska 9 • 63-700 Krotoszyn 

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o z dnia 10 maja 2018 Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie zawiadamia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt: biuro@msvs.com.pl

Sprawdź co oferuje nasza placówka.

Małe zespoły klasowe

Mała liczebność uczniów w klasach pozytywnie wpływa na poziom nauczania i daje możliwość dostosowania wymagań do możliwości każdego ucznia.

Zajęcia dodatkowe

Prowadzimy dodatkowe zajęcia polonistyczne, matematyczne z grami logicznymi oraz przyrodnicze, na których uczniowie przeprowadzają eksperymenty.

Język angielski

Codzienne lekcje języka angielskiego, na których królują zabawa, teatrzyki, piosenki i rymowanki, prowadzone są przez native speakera.

Zajęcia eksperymentalne

Uczniowie naszej szkoły często biorą udział w zajęciach eksperymentalnych prowadzonych we Wrocławiu, Poznaniu i Toruniu.

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe obejmują pływanie (basen), piłkę nożną, tenis, taniec/zumbę, zajęcia plastyczne, przyrodnicze oraz odrabianie zadań domowych.

Dodatkowe języki

Nasi uczniowie mają możliwość nauki dodatkowo języka hiszpańskiego lub niemieckiego.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna udzielana uczniom ma na celu rozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Terapia pedagogiczna

Organizujemy zajęcia terapeutyczne z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się, czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Logopedia

Prowadzimy zajęcia z logopedii kształtujące prawidłową mowę, usuwające wady wymowy, zaburzenia głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Gimnastyka korekcyjna

Prowadzimy formy aktywności ruchowej pomagające w korygowaniu wad postawy oraz doprowadzające sprawność fizyczną ucznia do prawidłowego stanu.

Jednozmianowa nauka

Uczniowie w naszej szkole mają zajęcia w najbardziej efektywnym czasie.

Świetlica

Nasza świetlica czynna jest od godz. 6:30 do 16:30 lub później w zależności od potrzeb.

Odwiedź nas na portalach społecznościowych.

Tytuł