Nabór

Nabór do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00, telefoniczne, mailem, przez e-zgłoszenie poniżej lub osobiście w szkole przy ul. Garncarskiej 9.

726 110 101

606 675 349

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2020/2021


Administratorem danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Krotoszynie. Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

Istnieje możliwość zapisu do wszystkich klas również w trakcie bieżącego roku szkolnego.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 6 lat.

Przyjdź i zapisz swoje dziecko już teraz!