Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w naszej szkole mają doświadczenie oraz doskonałe kwalifikacje.

Elżbieta Dominiak

dyrektor szkoły, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej

Karolina Bała

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda i terapia pedagogiczna

Bogumiła Baranowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Łukasz Białek

nauczyciel informatyki

Jagoda Binek

nauczyciel religii

Robert Biniek

pracownik techniczny

Marek Blandzi

nauczyciel języka polskiego

Alicja Chuda

nauczyciel techniki i edukacji dla bezpieczeństwa

Bożena Cichowlas

logopeda, nauczyciel wspomagający, języka polskiego i terapia pedagogiczna

Filip Fajfer

nauczyciel plastyki

Łukasz Gasztyk

nauczyciel świetlicy

Agnieszka Gierłowska

wicedyrektor, pedagog szkolny, terapia pedagogiczna i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Przemysław Gustowski

nauczyciel gry w szachy

Dominika Jackowska

nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Jaskólska

nauczyciel języka angielskiego

Alina Kiszenia

pracownik sekretariatu

Kinga Klinik

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Kotala-Kluba

nauczyciel języka niemieckiego

Daria Kowalska

logopeda, nauczyciel języka polskiego

Kamila Krakowska

pracownik gospodarczy

Janina Marzec

nauczyciel muzyki – urlop macierzyński

Mariusz Musieliński

nauczyciel wychowania fizycznego

Mariusz Piasecki

nauczyciel matematyki

Edyta Piotrowska

nauczyciel biologii i przyrody

Anna Pluta

nauczyciel geografii

Dorota Rutkowska

nauczyciel świetlicy

Katarzyna Skowrońska

nauczyciel języka angielskiego, terapia pedagogiczna

Anna Sobierajska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego

Jagoda Szkudłapska

nauczyciel wychowania fizycznego, trener tańca

Szymon Szkudłapski

nauczyciel wychowania fizycznego

Dobrawa Szlachcikowska

nauczyciel fizyki, chemii i matematyki

Ewelina Uram

nauczyciel matematyki

Michał Wojciechowski

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Justyna Wójcik

nauczyciel historii

Joanna Wujec

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, psycholog

Romana Zmyślona

nauczyciel historii

Małgorzata Zuchowicz

nauczyciel muzyki

 

Pozostaje w naszej pamięci

Arkadiusz Figaj

zajęcia z żonglowania

Mateusz Nowak

nauczyciel muzyki