Sekretariat

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00

               

Alina Kiszenia

Sekretariat

 

 W sekretariacie można załatwić sprawy związane z:

 

  • przyjęciem dziecka do szkoły,
  • wydawaniem legitymacji szkolnych,
  • wystawianiem duplikatów świadectw, legitymacji,
  • wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń,
  • wypadkami uczniów (wydawanie formularzy zgłoszeniowych do PZU, itp.),
  • zgłaszaniem nieobecności dzieci korzystających z dożywiania,
  • zagubieniem kluczy od szafki osobistej ucznia lub innych rzeczy ucznia.