Kontakt

Jeśli potrzebujesz informacji nie wahaj się nas odwiedzić lub zadzwonić.

Stowarzyszenie „Edukacja dla Przyszłości”
Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie
ul. Garncarska 9
63-700 Krotoszyn

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami!

    Administratorem danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa z siedzibą w Krotoszynie. Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.