Organizacja wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

„Językowe przygody z krasnoludkami”

27.06 – 08.07. 2022

1.Cele i założenia

 • propagowanie turystyki,
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym nas świecie,
 • pogłębianie wiedzy na temat Wielkiej Brytanii – obyczajów i tradycji związanych z tym krajem,
 • propagowanie szacunku wobec odmienności kultur różnych krajów,
 • wzbogacanie słownictwa w języku angielskim,
 • rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym, 
 • rozwijanie umiejętności współpracy i kompromisu,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów / sytuacji trudnych,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • rozwój umiejętności czytelniczych poprzez pracę z baśniami,
 • rozbudzanie wyobraźni dzieci oraz rozwój umiejętności piśmienniczych poprzez tworzenie własnych opowiadań,
 • pogłębianie zasobu słownictwa w języku polskim,
 • promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania się,
 • pogłębianie świadomości zdrowotnej w celu ukształtowania postaw dbałości o własny organizm,
 • wykształcenie w dzieciach samodzielności, odwagi, koleżeństwa i zaradności,
 • rozwijanie wyobraźni poprzez prace plastyczne oraz naukę piosenek,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

2. Program

Wycieczki całodniowe :

 • Wyjazd na warsztaty robienia pizzy do Kobylina,
 • Wyjazd do Małych Korników na warsztaty rzeźbienia w drewnie,
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Parku Linovego do Kalisza

          Planowane zajęcia:

 • wycieczki
 • konkursy: sportowa olimpiada, quizy po odbytych wycieczkach, konkurs plastyczny,  zajęcia tematyczne
 • 3. Kadra pedagogiczna i wolontariusze
 • wykształcenie wyższe, pedagogiczne
 • uprawnienia kierownika placówki wypoczynku
 • uprawnienia kierownika wycieczek

–    terapeuta pedagogiczny, kinezjoterapeuta

HARMONOGRAM KOLONII ”JĘZYKOWE PRZYGODY Z KRASNOLUDKAMI”

DZIEŃDO POŁUDNIAPO POŁUDNIUMateriały
27.06.2022 poniedziałek9:00 zbiórka Podział na grupy, zapoznanie z wychowawcami. Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na kolonii: poruszanie się po drogach, p.poż., zasady korzystania ze sprzętu sportowego.  Wprowadzenie w tematykę kolonii: kontrakt krasnoludków.  Wybór nazw grup związany z nazwami krasnoludków. Spisanie kontraktów. Zajęcia techniczne- wykonanie symbolu grupy krasnoludków. Wykonanie na drzwi plakatu grupy z imionami. Język angielski: wprowadzenie słownictwa związanego z produktami spożywczymi potrzebnymi do zrobienia pizzy. Odgrywanie scenek z zamawianiem pizzy w restauracji.  Duże arkusze papieru, kredki, bibuła, klej, nożyczki, farby, papier kolorowy, pisaki, markery, karty obrazkowe.  
28.06.2022 wtorekWyjazd na warsztaty robienia pizzy do Kobylina. Podział uczniów na dwie grupy. Druga grupa na wymianę wyjście do parku z wychowawcą – zajęcia sportowe.  Autokar, karta wycieczki, sprzęt sportowy.
29.06.2022 środaWyjazd do Małych Korników na warsztaty rzeźbienia w drewnie. Język angielski: wprowadzenie słownictwa związanego z leśną zwierzyną i przyrodą. Grill i zabawy na świeżym powietrzu.  Autokar, karta wycieczki, karty obrazkowe, plansze do gry, pisaki.   
30.06.2022 czwartekPrzybliżenie postaci krasnoludka. Czytanie baśni o krasnoludkach, tworzenie makiety z krainą krasnoludków.Język angielski: zapoznanie się ze słownictwem związanym z campingiem, gry i zabawy językowe. Zajęcia komputerowe.Książka, klej, nożyczki, papiery kolorowe, kartony, rolki papierowe, karty obrazkowe.
01.07.2022 piątekJęzyk angielski: zapoznanie się ze słownictwem związanym z podróżowaniem. Odgrywanie scenek z kupowaniem pamiątek.Zajęcia wzbogacające słownictwo. Tworzenie grupowej baśni w postaci książki lub komiksu.Walizka z wakacyjnymi przedmiotami, kartki papieru, długopisy, kredki.
04.07.2022 poniedziałekZajęcia z robotyki. Nauka piosenki o krasnoludkach. Przygotowanie mini scenek na podstawie stworzonych w grupach baśni.Język angielski: oglądanie bajki o „Królewnie Śnieżce” w wersji angielskiej. Wprowadzenie nazw angielskich postaci bajkowych. Wykonanie pracy plastycznej.  Wg potrzeb wychowawców grupy.
05.07.2022 wtorekWycieczka do WrocławiaAutokar, bilety wstępu, karta wycieczki
06.07.2022 ŚrodaJęzyk angielski: poznanie kultury i tradycji Wielkiej Brytanii, wykonanie plakatu o z wiadomościami o kraju, nauka piosenki o Wielkiej Brytanii.Rozgrywki sportowe.Filmik, arkusze papieru, kolorowe pisaki, kleje, nożyczki, sprzęt sportowy.
07.07.2022 czwartek  Wycieczka do Kalisza-Park Linovy  Autokar, bilety wstępu, karta wycieczki
8.07.2022 piątekJęzyk angielski: utrwalenie słownictwa poznanego na kolonii – words hunt.– warsztaty kulinarne – dania z różnych krain krasnoludków, picie herbatki u królowej Wielkiej Brytanii, – podsumowanie półkoloniiStoły, certyfikaty dla uczestników, degustacja dań