egzamin 3

13 maja uczniowie klasy III A pisali Ogólnopolski Test Trzecioklasisty. Egzamin rozpoczął się od obejrzenia bajki terapeutycznej, która pomogła pokonać uczniom stres. Dzieci samodzielnie losowały numery miejsc przy których pisali egzamin. Była to namiastka, tego co uczniów czeka w dalszym etapie nauki. Egzamin podzielony był na 3 etapy: 45 minut trwał egzamin z języka polskiego oraz matematyki. Następnego dnia uczniowie dodatkowo sprawdzali swoje wiadomości z przyrody.

Po zakończonym teście czekały na uczniów pyszne, zimne lody.

– Jesteśmy z nich bardzo dumni, wykazali się wielką dojrzałością w postępowaniu egzaminacyjnym. W skupieniu wysłuchali zasad panujących podczas testu. Stres pewnie nie był im obcy, ale to świetna młodzież, radzą sobie wspaniale – mówi wychowawca klasy trzeciej Anna Poczta – Kaczmarek.