“Przysięgałem Bogu i żałować tego nie będę!”. Przeczytajcie poniższy tekst, a dowiecie się, co przysiągł Stwórcy król Stanisław August Poniatowski i czego rzekomo miał nie żałować…!

Najważniejszym dziełem Sejmu Wielkiego była uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja! I właśnie każdego roku w tym dniu obchodzone jest w Polsce Narodowe Święto Konstytucji.

Czym w ogóle jest konstytucja?

Jest to najważniejszy akt prawny w państwie, który określa jego ustrój oraz prawa i obowiązki obywateli. Warto więc zapamiętać, że polska konstytucja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, jako że 17 września 1787 roku konstytucję uchwalili Amerykanie. W ten sposób kraj ten stał się republiką.

Dlaczego Polacy uchwalili konstytucję?

Otóż uświadomili sobie oni, że aby ratować ojczyznę, która w tym czasie znajdowała się już pod zaborami, należy stworzyć silny rząd, armię i nowe prawa.

Twórcami tego epokowego dzieła byli: król Stanisław August Poniatowski, marszałek sejmu Stanisław Małachowski, a także: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Kostka Potocki oraz biskup Adam Stanisław Krasiński.

Siedem godzin obrad

Jako ciekawostkę warto dodać, że w dniu uchwalenia konstytucji Zamku Królewskiego strzegły  oddziały wojskowe dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego. W tym dniu obrady trwały siedem godzin. Zabrakło na nich przeciwników, gdyż nie powrócili jeszcze do Warszawy ze świąt wielkanocnych.

Testament gasnącej Ojczyzny

Twórcy konstytucji nazwali ją “ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Gdy więc król Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł konstytucję, powiedział: “Przysięgałem Bogu i żałować tego nie będę!”. Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja król i posłowie udali się do archikatedry pw. Świętego Jana Chrzciciela na nabożeństwo dziękczynne.

Epokowe zmiany

Najważniejszymi postanowieniami konstytucji było między innymi: zniesienie liberum veto i wprowadzenie na sejmach większością głosów; zniesienie wolnej elekcji i wprowadzenie dziedziczności tronu; zniesienie podziału Rzeczypospolitej na Polskę i Litwę i ustanowienie jednego państwa Rzeczpospolitej Polskiej; wprowadzenie zgodnie z zasadą Monteskiusza trójpodziału władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Czy wiesz, że…

Zapisy majowej konstytucji trwały w praktyce czternaście miesięcy do momentu przystąpienia króla do konfederacji targowickiej. Ową konfederację zawiązali w 1792 roku wrogo nastawieni do konstytucji magnaci: Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski.

W czasach PRL-u władze nie obchodziły święta Konstytucji 3 maja, obchody Narodowego Święta Niepodległości przywrócono dopiero  ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Świętujmy ten dzień

Mamy więc okazję godnie uczcić to epokowe wydarzenie. Pamiętajmy więc o tym wyjątkowym dniu w roku. 3 maja nie może więc zabraknąć na naszych domach flag biało-czerwonych, tym bardziej, że dzień wcześniej obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej!

Belfer