Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w naszej szkole mają doświadczenie oraz doskonałe kwalifikacje.

mgr Elżbieta Dominiak

Dyrektor, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej

mgr Agnieszka Gierłowska

Wice dyrektor, pedagog szkolny

Paweł Jakubowski

Nauczyciel informatyki

mgr Alicja Chuda

Nauczyciel techniki

mgr Romana Zmyślona

Nauczyciel historii

mgr Kinga Klinik

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marek Blandzi

Nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Sobierajska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i język niemiecki

mgr Karolina Bała

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą pedagogiczną

mgr Anna Poczta-Kaczmarek

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

mgr Joanna Wujec

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

mgr Karolina Maciejewska

Nauczyciel historii

Justyna Jakubek

Nauczyciel wspomagający

mgr Przemysław Gustowski

Zajęcia z gry w szachy

mgr Jagoda Szkudłapska

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktorka fitness oraz sportowego tańca towarzyskiego

mgr Edyta Piotrowska

Nauczyciel biologii i przyrody

mgr Anna Pluta

Nauczyciel geografii

mgr Bożena Cichowlas

Nauczyciel języka polskiego

mgr Hanna Kowalska

Nauczyciel fizyki

mgr Dobrawa Szlachcikowska

Nauczyciel matematyki i chemii

mgr Sławomir Domaszewski

Nauczyciel muzyki

mgr Jagoda Binek

Nauczyciel religii

mgr Michał Wojciechowski

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Marzena Skupniewicz

Nauczyciel matematyki

mgr Dominika Jackowska

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Szymon Szkudłapski

Nauczyciel wychowania fizycznego, basen

mgr Filip Fajfer

Nauczyciel plastyki

Łukasz Gasztyk

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Jaskólska

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Ewa Kotala-Kluba

Nauczyciel języka niemeckiego

mgr Daria Kowalska

Nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Mariusz Musieliński

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kinga Nowak

Wychowawca świetlicy

mgr Milena Pietrasik

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Snela

Nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ewelina Uram

Nauczyciel matematyki

Pozostaje w naszej pamięci

mgr Arkadiusz Figaj

Zajęcia z żonglowania

mgr Mateusz Nowak

Nauczyciel muzyki