Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w naszej szkole mają doświadczenie oraz doskonałe kwalifikacje.

mgr Elżbieta Dominiak

Dyrektor, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej.

mgr Agnieszka Gierłowska

Pedagog szkolny.

mgr Hanna Czapracka

Nauczyciel informatyki.

mgr Barbara Pożarycka

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Małgorzata Czachorek

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Regina Ullrich- Pośpiech

Nauczyciel plastyki.

mgr Alicja Chuda

Nauczyciel techniki.

mgr Romana Zmyślona

Nauczyciel historii.

mgr Elżbieta Szul

Nauczyciel religii.

mgr Jędrzej Rybicki

Nauczyciel języka niemieckiego.

mgr Adam Głuchowski

Nauczyciel informatyki.

mgr Jarosław Naskręt

Nauczyciel geografii.

mgr Urszula Woźniak

Nauczyciel przyrody, biologii.

mgr Elżbieta Pierszała

Nauczyciel  matematyki.

mgr Dawid Wojtkowiak

Nauczyciel języka angielskiego.

mgr Joanna Augustyniak

Zajęcia na basenie – pływanie.

Anna Mackiewicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Kinga Klinik

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Anna Sobierajska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Przemysław Gustowski

Zajęcia z gry w szachy.

mgr Lucyna Rajch

Zajęcia z chóru.

mgr Arkadiusz Figaj

Zajęcia z żonglowania.

mgr Jarosław Adamski

Trener karate.

mgr Paweł Augustyniak

Nauczyciel wychowania fizycznego.

mgr Karolina Bała

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą pedagogiczną (obecnie na zwolnieniu lekarskim).

mgr Artur Maryjowski

Zajęcia przyrodnicze dodatkowe.

mgr Anna Poczta-Kaczmarek

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną.

mgr Małgorzata Stefańska

Nauczyciel religii.

mgr Jagoda Szkudłapska

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktorka fitness oraz sportowego tańca towarzyskiego.

mgr Joanna Wujec

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.