Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w naszej szkole mają doświadczenie oraz doskonałe kwalifikacje.

mgr Elżbieta Dominiak

Dyrektor, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej.

mgr Agnieszka Gierłowska

Wice dyrektor, pedagog szkolny.

Paweł Jakubowski

Nauczyciel informatyki.

mgr Alicja Chuda

Nauczyciel techniki.

mgr Romana Zmyślona

Nauczyciel historii.

mgr Kinga Klinik

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

mgr Marek Blandzi

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Regina Ullrich- Pośpiech

Nauczyciel plastyki i historii

mgr Anna Sobierajska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i język niemiecki

mgr Karolina Bała

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z diagnozą pedagogiczną.

mgr Anna Poczta-Kaczmarek

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną.

mgr Joanna Wujec

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Justyna Jakubek

Nauczyciel wspomagający

mgr Roksana Szwałek

Nauczyciel języka angielskiego.

Joanna Malvahandi de Silva

Nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego.

mgr Przemysław Gustowski

Zajęcia z gry w szachy.

mgr Artur Maryjowski

Zajęcia przyrodnicze dodatkowe.

mgr Jagoda Szkudłapska

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktorka fitness oraz sportowego tańca towarzyskiego. (Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

mgr Edyta Piotrowska

Nauczyciel biologii i przyrody.

Sebastian Krzykała

Nauczyciel matematyki.

mgr Anna Pluta

Nauczyciel geografii.

mgr Hanna Kowalska

Nauczyciel fizyki.

mgr Mateusz Nowak

Nauczyciel muzyki.

mgr Dobrawa Szlachcikowska

Nauczyciel chemii.

mgr Jagoda Binek

Nauczyciel religii.

mgr Adam Radojewski

Nauczyciel wychowania fizycznego, basen.

mgr Marzena Skupniewicz

Nauczyciel matematyki.

mgr Renata Kaleta

Nauczyciel języka polskiego.

mgr Dominika Jackowska

Nauczyciel języka angielskiego.

mgr Lena Kazubek

Gimnastyka artystyczna, taniec.

mgr Jarosław Adamski

Karate.

mgr Szymon Szkudłapski

Nauczyciel wychowania fizycznego, basen.

Pozostaje w naszej pamięci

mgr Arkadiusz Figaj

Zajęcia z żonglowania.