tolerancja

Będąc w szkole nie powinniśmy zwracać uwagi na różnice takie jak kolor skóry, narodowość, wygląd zewnętrzny, charakter. Powinniśmy akceptować i nie dyskryminować kolegów z trudnościami, czy też z innymi odmiennymi od naszych charakterami czy wyglądem. Ponadto powinniśmy wspierać i szanować osoby z niepełnosprawnościami i różnymi chorobami, aby potrafiły odnaleźć się wśród społeczności uczniowskiej i dobrze czuć w szkole.

Gdy mam inne zdanie szanuję i akceptuję zdanie innych. Każdy ma prawo mieć swoje własne poglądy i spostrzeżenia. Nigdy nie krytykuję ubioru czy też rzeczy innych osób. Staram się szanować innych uczniów i nauczycieli, ponieważ każdy człowiek chce być szanowany i na ten szacunek zasługuje. Chciałabym, aby inni szanowali i akceptowali mnie, chociaż mogę mieć różne poglądy, lubić inne rzeczy, mieć inne zainteresowania. Każdy człowiek jest inny, więc wzajemnie tolerujmy te różnice!

Bycie tolerancyjnym nie jest proste, ale trzeba próbować i starać się.

Pamiętajmy, że nie ma ludzi identycznych. Nawet bliźnięta wyglądające identycznie, różnią się zachowaniem.

Szanując innych mamy szansę na szacunek względem nas.

Coś co nas wyróżnia od innych bardzo często świadczy o wyjątkowości. Przykładem jest Ania z książki „Ania z Zielonego Wzgórza” – rudowłosa bardzo mądra, uczuciowa i inteligentna dziewczynka. Ania w swej inności była wyjątkowa. Innym przykładem jest „Brzydkie kaczątko” odrzucane przez mieszkańców gospodarstwa przez swoją odmienność. W rzeczywistości okazało się być pięknym łabędziem.

A zatem róbmy wszystko co w naszej mocy, żeby w życiu kierować się tolerancją i to pisaną przez wielkie “T”!

Lena Wojdała