Bio

Nauczyciel wychowania fizycznego, trener I klasy karate.

My Skills

%

%

%