Bio

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną (obecnie na zwolnieniu lekarskim).

My Skills

%

Math

Being good at explaining things to all the students.

%

Commitment

It is essential that teachers are committed to their work.

%

Organization

Good organization in advance are key factors for success.