Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu „Edukacja dla Przyszłości” – Społeczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie jest:

Mariusz Stasiak vel Stasek kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: biuro@msvs.com.pl