Tego święta nie mogliśmy przegapić!

14 października obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej – potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.

W naszej szkole nauczyciele i pracownicy szkoły uroczyście obchodzili ten wyjątkowy dla nich dzień. Uczniowie pamiętali! Z podziękowaniami i życzeniami skierowali się do swoich nauczycieli. Cała społeczność uczniowska dziękuje za ogrom przekazanej wiedzy, za cierpliwość dla naszych wybryków, za ciepłe słowa wsparcia, za troskę i opiekę nad nami oraz za cały trud wniesiony w naszą edukację. Dziękujemy!

Jakby tego było mało, właśnie 14 października nasze koleżanki i koledzy z klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Zostali bowiem pasowani na uczniów!

Dzień Edukacji Narodowej to również dzień w którym odbywa się wiele uroczystość w różnych placówkach związanych z oświatą. Minister Edukacji Narodowej wręcza wybranym nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nauczyciele mogą zostać również nagrodzeni przez kuratorów oświaty, władze samorządowe i dyrektorów szkół.

Jest to piękne święto, które pozwala na chwilę refleksji nad ogromną wagą edukacji. Nauczanie, wychowywanie, obserwowanie rozwoju intelektualnego, kształtowanie i formułowania się poglądów młodych ludzi to wielka odpowiedzialność. Ten trud dźwiga nauczyciel i pomimo że nie zawsze jest łatwo, znakomicie daje rade!

Podobnie jest z uczącymi w naszej szkole nauczycielami. Wszyscy oni zasługują na ogromny szacunek i wdzięczność z naszej strony. I dlatego jeszcze raz dziękujemy!!!

Lena Wojdała