Szanowni Państwo!

Nasza szkoła przystąpiła do programu Adopcja na odległość. Wspomagamy dziecko z Afryki, któremu będziemy finansować edukację na poziomie podstawowym. Zwracamy się do Was na okoliczność otrzymanej deklaracji przystąpienie do programu Adopcja Serca MAITRI. Pragniemy poinformować, że przypisanie do Państwa dziecka adopcyjnego, które obejmiecie patronatem, nastąpi po opłacaniu składek za 3 miesiące udziału w programie. Poniżej podajemy łączną liczbę wybranych podopiecznych oraz składkę:

Nazwa programuSkładka za 1 miesiącLiczba podopiecznychKoszt za 1 miesiąc
Szkoła Podstawowa75 zł (15 €)175 zł (15 €)

Łączny koszt udziału w programie za 1 miesiąc wynosi 75zł (15 €)

Uprzejmie prosimy o opłacanie składek za udział w programie z góry. Zachęcamy do ustawienia stałego zlecenia płatniczego na rachunku bankowym. Wpłaty można przekazywać na jeden z poniższych rachunków bankowych lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: link do formularza wpłat. Istnieje również możliwość wykonywania wpłat na nasze konto walutowe w Euro.

Biuro programu Adopcja Serca
Stowarzyszenie Ruchu Maitri w Gdańsku
www.maitri.pl